Dokončení kácení a prořezu zeleně na hřbitově v Machníně

Zeleň na hřbitově v Machníně je upravena.
Dnes 7. 10. 2020 byla dokončena revitalizace zeleně na hřbitově v Machníně. Byly pokáceny 2ks povolených dřevin - javorů, které rostly v centrální části hřbitova u kamenného kříže. Javory měly rozsáhlé poranění v místech nasazení koruny pravděpodobně po kdysi neodborně provedených řezech. Stromy měly narušenou stabilitu základních nosných prvků - kmenů a bází korun a ohrožovaly tak možným pádem zejména návštěvníky hřbitova a historický kamenný kříž. Dále byly provedeny prořezy stávajících dřevin tak, aby byla dodržena podchozí výška. V následujícím období budou ještě odfrézovány pařezy po pokácených javorech a do konce listopadu 2021 vysadí odbor správy veřejného majetku nové dřeviny. Aktuálně je tak hřbitov Machnín připraven na zimní období.

Oznámení o kácení povolených dřevin - hřbitov Horní Růžodol

Od 9. 10. 2020 bude na hřbitově v Horním Růžodole realizováno kácení povolených dřevin a prořez stávajících dřevin.

Vážení návštěvníci hřbitova,

oznamujeme vám, že v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec bude od 9. 10. 2020 na pozemku hřbitova v Horním Růžodole realizovat odbor správy veřejného majetku ve spolupráci s SDH Růžodol kácení povolených dřevin a prořez stávajících dřevin, které mají narušenou stabilitu a jsou tak náchylné ke statickému selhání. Z důvodu bezpečnosti je nutné povolené dřeviny pokácet v co nejkratším možném termínu a zároveň s ohledem na období vegetačního klidu (od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021). Náhradní výsadba bude realizována dle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec v termínu do 30. 11. 2021. Prosíme návštěvníky hřbitova o zvýšenou pozornost v uvedeném období a respektování pokynů pracovníků odboru správy veřejného majetku a SDH Růžodol.

 

Děkujeme za pochopení

Správa hřbitovů

Oznámení o kácení povolených dřevin - hřbitov Ostašov

Od 7. 10. 2020 bude na hřbitově v Ostašově realizováno kácení povolených dřevin a prořez stávajících dřevin.

Vážení návštěvníci hřbitova,

oznamujeme vám, že v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec bude od 7. 10. 2020 na pozemku hřbitova v Ostašově probíhat odborem správy veřejného majetku kácení povolených dřevin a prořez stávajících dřevin, které mají narušenou stabilitu a jsou tak náchylné ke statickému selhání. Z důvodu bezpečnosti je nutné povolené dřeviny pokácet v co nejkratším možném termínu a zároveň s ohledem na období vegetačního klidu (od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021). Náhradní výsadba bude realizována dle rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec v termínu do 30. 11. 2021. Prosíme návštěvníky hřbitova o zvýšenou pozornost v uvedeném období a respektování pokynů pracovníků odboru správy veřejného majetku.

Děkujeme za pochopení

Správa hřbitovů