Omezení provozu krematoria

Vážení občané,
v návaznosti na aktuální situaci v rámci pandemie Covid-19 si Vás dovolujeme informovat, že ve dnech 22. a 23. 10. 2020 bude otevřeno pro veřejnost pouze v časech od 8.00 do 12.00 hod. Sjednané obřady probíhají ve smluvených časech.
Děkujeme za pochopení
Správa krematoria

Omezení provozu krematoria a správy hřbitovů

Vážení občané,
v návaznosti na aktuální opatření v rámci pandemie COVID-19 Vás informujeme o omezení provozu krematoria a správy hřbitovů následovně:

Od 12. 10. 2020 do odvolání budou v budově krematoria vyřizovány úkony spojené pouze se sjednáváním obřadů a to v časech od 8.00 do12.00 hod. a od 13.00 do17.00 hod. (kontaktní telefon: 485 243 459). Ostatní úkony spojené se správou hřbitovů, tzn. ukládání a vyjímání uren, nájemní smlouvy na hrobová místa budou vyřizovány v kanceláři v Liebiegově vile a to ve dnech 12. 10. - 16. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. a ve dnech 19. 10. - 23. 10. 2020 od 13.00 do 17.00 hod. a to pouze po předchozí telefonické domluvě (kontaktní telefon: 485 243 457). Kancelář správy hřbitovů v Ruprechticích je dočasně uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Odbor správy veřejného majetku

Dokončení kácení a prořezu zeleně na hřbitově v Machníně

Zeleň na hřbitově v Machníně je upravena.
Dnes 7. 10. 2020 byla dokončena revitalizace zeleně na hřbitově v Machníně. Byly pokáceny 2ks povolených dřevin - javorů, které rostly v centrální části hřbitova u kamenného kříže. Javory měly rozsáhlé poranění v místech nasazení koruny pravděpodobně po kdysi neodborně provedených řezech. Stromy měly narušenou stabilitu základních nosných prvků - kmenů a bází korun a ohrožovaly tak možným pádem zejména návštěvníky hřbitova a historický kamenný kříž. Dále byly provedeny prořezy stávajících dřevin tak, aby byla dodržena podchozí výška. V následujícím období budou ještě odfrézovány pařezy po pokácených javorech a do konce listopadu 2021 vysadí odbor správy veřejného majetku nové dřeviny. Aktuálně je tak hřbitov Machnín připraven na zimní období.