Nové pracoviště správy hřbitovů

Město Liberec od 24. 10. 2018 otevírá pro veřejnost nové pracoviště správy hřbitovů v Ruprechticích.

V rámci zkvalitňování služeb a přiblížení úřadu veřejnosti rozšířil Magistrát města Liberce možnost sjednávání smutečních obřadů a vyřizování záležitosti ve věci agendy hřbitovů ve vlastnictví města Liberce o nové pracoviště v Liberci - Ruprechticích. Na níže uvedených kontaktních místech tak mohou občané využít služeb spojených se smutečními obřady i s uzavírání nájemních smluv na hrobová místa.

 

Adresa: U Krematoria č. p. 460, 460 01 Liberec IV-Perštýn – kancelář v budově libereckého krematoria

Provozní doba pro občany a vypravitele pohřbu:

pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 14.00 hodin

kontaktní telefon:

+420 485 243 459

Platbu je možno provést hotově či platební kartou.
Možnost parkování před budovou libereckého krematoria.

 

 

Adresa: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov – kancelář v Liebiegově vile

Provozní doba pro občany a vypravitele pohřbu:

pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 14.00 hodin

kontaktní telefon:

+420 485 243 457

Platbu je možno provést hotově či platební kartou.
Možnost parkování přímo před Liebiegovou vilou není možná.

 

 

Adresa: Věkova 249/22, 460 14 Liberec XIV-Ruprechtice – kancelář na hřbitově v Ruprechticích

Provozní doba pro občany:

pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hodin

kontaktní telefon:

+420 770 157 755

Platbu je možno provést pouze hotově.
Možnost parkování před hřbitovem.

 

V mimořádných případech je možné kontaktovat pohotovostní službu na telefonním čísle: +420 485 243 459.

Den otevřených dveří

U příležitosti 100 let libereckého krematoria si vás dovolujeme pozvat na Den otevřených dvěří, který proběhne v sobotu 27. října 2018

Upozornění pro návštěvníky Ruprechtického hřbitova

Vážení návštěvníci hřbitova v Ruprechticích,

dovolujeme si vám oznámit, že v termínu od 24. 9. 2018 bude probíhat revitalizace rozptylové loučky, proto prosíme, neukládejte žádné předměty na rozptylovou loučku a její okolí. Stávající vzpomínkové předměty byly po dobu revitalizace loučky důstojně přesunuty ke hřbitovní zdi na protější stranu.
Rozptyly, které jsou sjednány, proběhnou ve smluvených termínech ve dnech 11. a 12. 10. 2018 bez komplikací.

Děkujeme za pochopení