Ceník služeb správy hřbitovů

Ceny pronájmu pohřebních míst a veškeré související služby na našich hřbitovech naleznete právě zde

Ceník služeb správy hřbitovů

Ceník pronájmu pohřebních míst a souvisejících služeb

Název činnostijednotkaCena bez DPHCena s DPH
Rozptyl bez obřadu  úkon 2 200 Kč 2 530 Kč
Rozptyl s obřadem úkon 2 400 Kč 2 760 Kč
Rozptyl individuální úkon 5 200 Kč 5 980 Kč
Výkop hrobu do 110 cm úkon 4 260 Kč 4 900 Kč
Výkop hrobu do 160 cm úkon 7 044 Kč 8100 Kč
Výkop hrobu nad 160 cm úkon 10 435 Kč 12 000 Kč
Výkop hrobu v období 1.11. - 1.4. - příplatek za ztížené podmínky a použití techniky úkon 1 500 Kč  1 725 Kč
Odklízení věnců a květin, urovnání a doplnění zeminy úkon 696 Kč 800 Kč
Uložení urny úkon 400 Kč 460 Kč
Uložení urny do společného pohřebiště  úkon 504 Kč 580 Kč
Vyjmutí urny úkon 400 Kč 460 Kč
Exhumace před uplynutím tlecí doby úkon 9 000 Kč 10 350 Kč
Exhumace po uplynutí tlecí doby úkon 3 500 Kč 4 025 Kč
Uložení do hrobky úkon 1 600 Kč 1 840 Kč
Klíče do kolumbální schránky ks 90 Kč 109 Kč
Sklo do kolumbální schránky ks 380 Kč 460 Kč
Zámek do kolumbální schránky ks 174 Kč 210 Kč
Další nespecifikované práce hodina 452 Kč 520 Kč
Nájemné urnový hrob 1m2 10 let     2 475 Kč
Nájemné hrob 2m2 10 let     4 950 Kč
Nájemné dvojhrob 4m10 let     9 900 Kč
Nájemné hrobka za každý započatý m2  30 let      8 750 Kč 
Nájemné hrobka za každý započatý m2  40 let     11 600 Kč
Nájemné urnový hrob UHK 1m2 10 let     2 250 Kč
Nájemné kolumbárium 10 let     2 200 Kč
Nájemné kolumbární zeď 10 let     2 500 Kč

 V případě prodeje zboží - např. urny, rakve, atd., jež není součástí služeb, se účtuje DPH 21%. U jednotlivých služeb a zboží, které je součástí souhrnné služby se účtuje snížená sazba DPH 15%. U nájmu hrobových míst se DPH neúčtuje.