Pokyny pro pozůstalé

 Zde najdete informace a praktické pokyny pro pozůstalé.

1. K vyřízení úmrtního listu je třeba předložit:

  • občanský průkaz zemřelého, pokud ho máte v držení
  • občanský průkaz vypravitele pohřbu
  • objednávku (fakturu) z pohřební služby
  • Kontakt : 485 243 722

Úřední hodiny matriky:

Pondělí – 8.00 – 17.00
Úterý – 8.00 – 16.00 (pouze objednaní)
Středa – 8.00 – 17.00
Čtvrtek – 8.00 – 16.00 (pouze objednaní)
Pátek - 8.00 – 14.00 (pouze objednaní)
(poslední pátek v měsíci je sanitární den = pro veřejnost zavřeno)

2. Žádosti o pohřebné:

  • tato dříve plošně vyplácená dávka byla zrušena od 1. 1. 2008
  • pohřebné dále náleží jen osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR
  • žádosti vyřizuje na oddělení státní a sociální podpory na úřadu práce v místě trvalého pobytu žadatele
  • výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5 000,- Kč
  • doklady, které musíte mít s sebou – Váš občanský průkaz, úmrtní list, doklad o zaplacení pohřbu, doklad o zpopelnění

3. Informace pro pozůstalé:

Za 14 – 21 dnů se VYPRAVITEL pohřbu dostaví OSOBNĚ do kanceláře pohřební služby Liberec ulice u Krematoria 460, k vyzvednutí úřední urny.

Úřední urna bude vydána na základě předložení občanského průkazu nebo faktury k pohřbu nebo úmrtního listu, proti podpisu.

dokument ke stažení: Pokyny pro pozůstalé (pdf)