Nová výsadba višní zdobí hřbitov v Ostašově

V srpnu roku 2020 provedl odbor správy veřejného majetku ve spolupráci s odborem životního prostředí posouzení zdravotního stavu javorové aleje na hřbitově v Ostašově. Jednalo se o 12ks javorů, které byly ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu a byly tak již provozně nebezpečné zejména pro hrobová zařízení a centrální kříž.

Jako kompenzaci uložil za pokácené dřeviny Odbor životního prostředí povinnost náhradní výsadby do konce listopadu 2021 v počtu 12ti kusů listnatých dřevin.

Odbor správy veřejného majetku vybral jako náhradu za 12ks pokácených javorů 12ks višní křovitých, které oplývají pravidelnou kulovitou korunou, a od 6. dubna 2021 již tvoří novou alej u centrálního kříže. A jako bonus byl hřbitov okrášlen 2ks višní okrasných, které jsou vysazeny jako solitéry u dvou nových laviček u vstupu na hřbitov.

Původní staré Javory:

20201008130720
20201008130714
20201008081256
20201008081242
20201008081135
20201008080942
20201008080928
20201008080829

Nová výsadba višní:

20210406143506
20210406143548
20210406143800
20210406144102