Úprava příjezdové cesty a nové kontejnerové stání na ostašovském hřbitově

V tomto týdnu začnou úpravy na příjezdové cestě k ostašovskému hřbitovu. Zároveň zde vznikne nové kontejnerové stání a velkoobjemový kontejner bude vyměněn za menší odpadové nádoby. Věříme, že tyto úpravy povedou k lepšímu vzhledu hřbitova a zároveň tak dojde k obnově travnaté plochy, která trpěla při svozu VOK.

Žádáme tak návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti a tolerovali dočasné omezení vstupu na hřbitov z důvodu úpravy příjezdu.