Provoz kanceláře správy hřbitovů Ruprechtice

Vážení návštěvníci hřbitova v Ruprechticích,
oznamujeme vám, že ve dnech 23. 12. 2019 a 30. 12. 2019 bude z technických důvodu zavřena kancelář správy hřbitovů na hřbitově v Ruprechticích. V případě neodkladných záležitostí můžete v tyto dny využít pracoviště správy hřbitovů v Jablonecké ulici č. p. 41/27 - Liebiegova vila nebo kancelář správy hřbitovů v budově Krematoria Liberec.

Omlouváme se komplikace a děkujeme za pochopení.

Upozornění na kácení vzrostlých dřevin

Statutární město Liberec - odbor správy veřejného majetku upozorňuje, že v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 proběhne ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Růžodol v areálu krematoria rozsáhlé kácení stromů, následně se práce přesunou na hřbitov v Ruprechticích, kde bude provedeno kácení v nepatrném rozsahu. Po odborném posouzení pracovníci odboru životního prostředí vyhodnotili nutnost stromy pokácet z důvodů bezpečnosti veřejnosti. Kácení bude probíhat s ohledem na probíhající rozptyly a s ohledem na blížící se Svátky zesnulých.
Prosíme návštěvníky hřbitovů, aby se pohybovali opatrně a respektovali pokynů hasičů a pracovníků odboru správy veřejného majetku.