Výběr obřadní hudby

Nabízíme vám přehled námi standardně nabízené  hudby pro smuteční obřady

Obřadní hudba

hudba pohřby liberec

Name
Play
Aby nas Pan Buh miloval
Lenka Filipova

Ave Maria
Eva Urbanová, Pra(?)ská komorn

Až mì andìlé...
Petr Spálený, Studiový orchestr, Pavel Krejèa

Až na vrcholky hor
Vìra Martinová

Bláznova ukolébavka
Pavel Dydoviè, B-Side

Nad Stadem Koni
Buty

Con Te Partiro
Andrea Bocelli

Dívám se, dívám
Petr Hapka, Lucie Bílá, Jan Hrubý, Robert Balzar, Vladimír "Guma" Kulhánek, Michal Pavlíèek, Miloš Vacík, Jiøí Zelenka, Petr Hapka, Filharmonici mìsta Prahy

Non, je ne regrette rien
Edith Piaf

Hurikán 99
Dalibor Janda

Jednoho dne se vrátíš (Un jour tu reviendras)
Vìra Špinarová, Vokální skupina Ostravského rozhlasového orchestru, Ostravský rozhlasový orchestr, Pavel Stanìk

Jednou nebe zavola
Petr Kolar

Lasko, Boze lasko
Lenka Filipova

Ó, Pane ná(?)
V(?)ra Martinová

My Heart Will Go On
2CELLOS|James Horner|Luka Sulic|Will Jennings|Stjepan Hauser|Kirsty Whalley|Robin Smith|The London Symphony Orchestra

Severni vitr
Frantisek Nedved

Sluneèný hrob
The Blue Effect

Stin katedral
Vaclav Neckar, Helena Vondrackova, Mefisto

Tam u nebeskych bran
Michal Tucny, Tucnaci

Vyznani
Marta Kubisova, Petr Malasek