Poděkování SDH Růžodol a náhradní výsadba v urnovém háji krematoria

Ve spolupráci s SDH Růžodol odbor správy veřejného majetku úspěšně dokončil ke dni 31. 3. 2020 rozsáhlé kácení rizikových dřevin povolených rozhodnutím odboru životního prostředí v urnovém háji hřbitova krematoria. Kácení bylo vzhledem k umístěným hrobovým zařízením na mnoha místech velmi obtížné, SDH Růžodol se zhostil tohoto nelehkého úkolu směle a za to jim patří velký obdiv a poděkování. Odbor správy veřejného majetku v současné době pokračuje na pracích na výsadbě okrasných dřevin a keřů, které budou vysazeny jako náhrada za pokácené dřeviny. Věříme, že nová výsadba oživí urnový háj hřbitova krematoria.

Číst více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OMEZENÍ DOBY PRO VEŘEJNOST – KREMATORIUM

Od 19. 3. 2020 do odvolání z důvodu prevence proti onemocnění Koronavirem (COVID19) bude zkrácena doba pro vstup veřejnosti do kanceláří krematoria. Vyřizování pohřbů, objednávání obřadů bude možné pouze po tuto dobu:

po – út 8.00 – 12.00 hod.
stř – pá 8.00 – 14.00 hod.

Obřady probíhají ve smluvených termínech.
Chod pohřební služby města je zajištěn nonstop.

Pro případné informace volejte +420 485 243 459.

Správa krematoria

OMEZENÍ PROVOZU KREMATORIA A SPRÁVY HŘBITOVŮ

Na základě rozhodnutí Vlády ČR týkající se šíření epidemie koronaviru od 16. března 0.00 hodin platí v celé České republice omezení volného pohybu osob.

V rámci provozu krematoria budou zajišťovány pouze služby související s vypravením pohřbu. Ostatní agenda týkající se správy hřbitovů – rozptyly, vydávání uren, hrobová místa, smlouvy na další období atd. - nebude v tuto chvíli při osobním kontaktu vyřizována.

V případě dotazů ohledně koronaviru kontaktujte infolinku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje: 485 253 111, 485 253 132.

Správa krematoria a hřbitovů