První etapa nové výsadby na hřbitově v Horním Růžodole

Od listopadu 2020 provádí odbor správy veřejného majetku ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Růžodol na hřbitově rozsáhlé kácení dožilých 23ks dřevin, které byly ve špatném zdravotním stavu, na hřbitově v Horním Růžodole.

V první etapě bylo pokáceno 11ks dřevin, které lemovaly pravou část hřbitova podél plotu. Dřeviny byly nestabilní a zdeformované, pravidelně docházelo k poškozování hrobových zařízení v souvislosti s pády větví, a jejich kořenový systém prorůstal oplocením hřbitova.
Aktuálně Sbor dobrovolných hasičů Růžodol dokončuje kácení 12ks dřevin za centrálním křížem, jejichž padající suché větve ohrožovaly nejen hrobová zařízení ale zejména návštěvníky hřbitova.
Odbor životního prostředí uložil jako kompenzaci za pokácené dřeviny povinnost náhradní výsadby do konce listopadu 2021 v počtu 23ks listnatých dřevin. Již v průběhu roku 2020 bylo postupně vyřezáno větší množství náletových dřevin ve spodní část hřbitova, kde vznikl prostor pro realizaci nové výsadby.
Koncem března 2021 odbor správy veřejného majetku vysadil první část náhradní výsadby čítající 7ks lip a 18ks borovic. Po dokončení kácení dožilé aleje pod centrálním křížem bude realizována výsadba druhé části náhradní výsadby v počtu 16ks lip.

Hřbitov v Horním Růžodole je tak dalším hřbitovem, který prochází celkovou změnou v souvislostí s rozsáhlou obnovou zeleně.

Stromy určené ke kácení:

dscn3449
20190211135701
strom23-1
strom23-2
stromy-alej

Podoba hřbitova před výsadbou:

dscn3439
dscn3440

Nově osázený hřbitov:

20210330135245
20210330135309
20210330135412