Nová zeleň u krematoria a u rozptylové loučky

Květníky před budovou krematoria už nějaký čas volaly po úpravě. Proto jsme je osadili nádhernými buxusy. Novou výsadbou ožily i květinové mísy na rozptylové loučce...

Na fotografiích se můžete podívat, jak to vypadalo před úpravou a jak po ní

Číst více

Dočasné uzavření správy krematoria pro veřejnost

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech od 2.7. do 8.7. 2018 jsou uzavřeny kanceláře krematoria pro veřejnost z důvodů provádějících nezbytných úprav prostor. Příjem zesnulých ke kremaci pro pohřební služby je bez omezení.

Pohřebnictví v Liberci od pololetí 2018

Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce. Pohřby  bude možné zajišťovat městem Liberec neprodleně po převzetí budovy krematoria od dosavadního nájemce. Od poloviny tohoto roku tak zahájíme novou etapu pohřebnictví v Liberci.