Poděkování SDH Růžodol a náhradní výsadba v urnovém háji krematoria

Ve spolupráci s SDH Růžodol odbor správy veřejného majetku úspěšně dokončil ke dni 31. 3. 2020 rozsáhlé kácení rizikových dřevin povolených rozhodnutím odboru životního prostředí v urnovém háji hřbitova krematoria. Kácení bylo vzhledem k umístěným hrobovým zařízením na mnoha místech velmi obtížné, SDH Růžodol se zhostil tohoto nelehkého úkolu směle a za to jim patří velký obdiv a poděkování. Odbor správy veřejného majetku v současné době pokračuje na pracích na výsadbě okrasných dřevin a keřů, které budou vysazeny jako náhrada za pokácené dřeviny. Věříme, že nová výsadba oživí urnový háj hřbitova krematoria.

20200401125133
20200401124257
20200401124221
20200401124103
20200401124014