Upozornění na kácení vzrostlých dřevin

Statutární město Liberec - odbor správy veřejného majetku upozorňuje, že v období od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020 proběhne ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Růžodol v areálu krematoria rozsáhlé kácení stromů, následně se práce přesunou na hřbitov v Ruprechticích, kde bude provedeno kácení v nepatrném rozsahu. Po odborném posouzení pracovníci odboru životního prostředí vyhodnotili nutnost stromy pokácet z důvodů bezpečnosti veřejnosti. Kácení bude probíhat s ohledem na probíhající rozptyly a s ohledem na blížící se Svátky zesnulých.
Prosíme návštěvníky hřbitovů, aby se pohybovali opatrně a respektovali pokynů hasičů a pracovníků odboru správy veřejného majetku.

Úprava příjezdové cesty a nové kontejnerové stání na ostašovském hřbitově

V tomto týdnu začnou úpravy na příjezdové cestě k ostašovskému hřbitovu. Zároveň zde vznikne nové kontejnerové stání a velkoobjemový kontejner bude vyměněn za menší odpadové nádoby. Věříme, že tyto úpravy povedou k lepšímu vzhledu hřbitova a zároveň tak dojde k obnově travnaté plochy, která trpěla při svozu VOK.

Žádáme tak návštěvníky hřbitova, aby dbali zvýšené opatrnosti a tolerovali dočasné omezení vstupu na hřbitov z důvodu úpravy příjezdu.