Dočasné uzavření správy krematoria pro veřejnost

Dovolujeme si Vám oznámit, že ve dnech od 2.7. do 8.7. 2018 jsou uzavřeny kanceláře krematoria pro veřejnost z důvodů provádějících nezbytných úprav prostor. Příjem zesnulých ke kremaci pro pohřební služby je bez omezení.

Pohřebnictví v Liberci od pololetí 2018

Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce. Pohřby  bude možné zajišťovat městem Liberec neprodleně po převzetí budovy krematoria od dosavadního nájemce. Od poloviny tohoto roku tak zahájíme novou etapu pohřebnictví v Liberci.

Vyzvedávání doposud nevyzvednutých uren

Po převzetí pohřební služby městem Liberec k 1. 7. 2018 bude i nadále možné si v kontaktní kanceláři v Libereckém krematoriu vyzvednout urny, které nebyly dosavadním nájemcem krematoria doposud předány pozůstalým. Statutární město Liberec vydá tyto urny na jejich žádost pozůstalým, případně po uplynutí lhůty jednoho roku uloží nevyzvednuté urny do společného hrobu. Dosavadní nájemce společnost LIKREM se zavázal, že do 30. 6. 2018 vyzve všechny pozůstalé, kteří si k tomuto datu urny nevyzvedli, aby tak učinili.