Ceník služeb správy hřbitovů

Ceny pronájmu pohřebních míst a veškeré související služby na našich hřbitovech naleznete právě zde

Ceník služeb správy hřbitovů

Ceník pronájmu pohřebních míst a souvisejících služeb

Název činnostijednotkaCena bez DPHCena s DPH
Rozptyl bez obřadu  úkon 2 090 Kč 2 404 Kč
Rozptyl s obřadem úkon 2 290 Kč 2 634 Kč
Rozptyl individuální úkon 5 000 Kč 5 750 Kč
Výkop hrobu do 110 cm úkon 4 038 Kč 4 644 Kč
Výkop hrobu do 160 cm úkon 6 657 Kč 7 656 Kč
Výkop hrobu nad 160 cm úkon 9 917 Kč 11 405 Kč
Odklízení věnců a květin, urovnání a doplnění zeminy úkon 650 Kč 748 Kč
Uložení urny úkon 369 Kč 424 Kč
Uložení urny do společného pohřebiště  úkon 478 Kč 550 Kč
Vyjmutí urny úkon 369 Kč 424 Kč
Exhumace před uplynutím tlecí doby úkon 8 000 Kč 9 200 Kč
Exhumace po uplynutí tlecí doby úkon 3 000 Kč 3 450 Kč
Uložení do hrobky úkon 1 500 Kč 1 725 Kč
Klíče do kolumbální schránky ks 83 Kč 100 Kč
Sklo do kolumbální schránky ks 347 Kč 420 Kč
Zámek do kolumbální schránky ks 149 Kč 180 Kč
Další nespecifikované práce hodina 420 Kč 483 Kč
Nájemné urnový hrob 1m2 10 let     2 475 Kč
Nájemné hrob 2m2 10 let     4 950 Kč
Nájemné dvojhrob 4m10 let     9 900 Kč
Nájemné hrobka za každý započatý m2  30 let      8 750 Kč 
Nájemné hrobka za každý započatý m2  40 let     11 600 Kč
Nájemné urnový hrob UHK 1m2 10 let     2 250 Kč
Nájemné kolumbárium 10 let     2 200 Kč
Nájemné kolumbární zeď 10 let     2 500 Kč

 V případě prodeje zboží - např. urny, rakve, atd., jež není součástí služeb, se účtuje DPH 21%. U jednotlivých služeb a zboží, které je součástí souhrnné služby se účtuje snížená sazba DPH 15%. U nájmu hrobových míst se DPH neúčtuje.