Ceník služeb správy hřbitovů

Ceny pronájmu pohřebních míst a veškeré související služby na našich hřbitovech naleznete právě zde

Ceník služeb správy hřbitovů

Ceník pronájmu pohřebních míst a souvisejících služeb
Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH, ceny s DPH platí k právnímu stavu duben 2016.

I. Hřbitovní místa - ceny za pronájem hřbitovních míst a služby související s hřbitovním místem

Specifikace službyNájemnéCena za poskytované službyCelkem
Bez DPHVčetně DPH
Místo pro hrob 2 m2 na 10 let 300,00 Kč 3 652,17 Kč 4 200,00 Kč 4 500,00 Kč
Místo pro dvoj-hrob na 10 let 600,00 Kč 7 304,35 Kč 8 400,00 Kč 9 000,00 Kč
Místo pro troj-hrob na 10 let 900,00 Kč 10 956,52 Kč 12 600,00 Kč 13 500,00 Kč
 
Místo pro uloženi urny 10 let 150,00 Kč 1 826,09 Kč 2 100,00 Kč 2 250,00 Kč
 
Místo pro hrobku (cena za každý započatý m2)
- místo pro hrobku na 30 let 900,00 Kč 6 139,13 Kč 7 060,00 Kč 7 960,00 Kč
- místo pro hrobku na 40 let 1 200,00 Kč 8 191,30 Kč 9 420,00 Kč 10 620,00 Kč
- místo pro hrobku na 50 let 1 500,00 Kč 10 234,78 Kč 11 770,00 Kč 13 270,00 Kč

pod pojmem nájem se rozumí čistě nájemné za hrobové místo  
v ceně za služby je započítán úklid, sekání hřbitova, odvoz odpadu, opravy, stavební údržba a voda

II. Pohřební služby - rozptyly

Specifikace službyCena za poskytované služby
Bez DPHVčetně DPH
Prozatímní úschovna urny v kapli hřbitova Ruprechtice
- za každý započatý měsíc do doby 6 měsíců 34,78 Kč 40,00 Kč
- za každý další započatý měsíc po uplynutí doby 6 měsíců 69,57 Kč 80,00 Kč
 
Prohlídka veřejného pohřebiště v doprovodu správce hřbitova
- za každou započatou 1/4 hodinu 69,57 Kč 80,00 Kč

 

III. Pohřební služby - práce hrobníka

Specifikace službyCena za poskytované služby
Bez DPHVčetně DPH
Výkop hrobu k pohřbu vč. dekorace, záhozu hrobu, úpravy zeminy a ozdobení hrobu věnci a květinami
- délka hrobu do 110 cm 2 947,83 Kč 3 390,00 Kč
- délka hrobu do 160 cm 5 486,96 Kč 6 310,00 Kč
- délka hrobu nad 160 cm 8 617,39 Kč 9 910,00 Kč
Odklizení věnců a květin, opětovné urovnání a doplnění zeminy na hrob
- bez rozlišení délky hrobu 591,30 Kč 680,00 Kč
 
Ukládání urny 182,61 Kč 210,00 Kč
 
Další nespecifikované práce 321,74 Kč 370,00 Kč

 

IV. Pohřební služby - ostatní

Specifikace službyCena za poskytované služby
Bez DPHVčetně DPH
Prozatímní úschovna urny v kapli hřbitova Ruprechtice
- za každý započatý měsíc do doby 6 měsíců 34,78 Kč 40,00 Kč
- za každý další započatý měsíc po uplynutí doby 6 měsíců 69,57 Kč 80,00 Kč
 
Prohlídka veřejného pohřebiště v doprovodu správce hřbitova
- za každou započatou 1/4 hodinu 69,57 Kč 80,00 Kč

 

Ceník pronájmu pohřebních míst a souvisejících služeb na hřbitově Libereckého krematoria

I. Hřbitovní místa - ceny za pronájem hřbitovních míst a služby související s hřbitovním místem

Specifikace službyCena za poskytované služby
1 rokvč. DPH/1 rok10 letvč. DPH/10 let
pronájem hrobového místa za m2 55,00 Kč 55,00 Kč 550,00 Kč 550,00 Kč
pronájem kolumbárium 30,43 Kč 35,00 Kč 304,35 Kč 350,00 Kč
pronájem kolumbární zeď 60,00 Kč 60,00 Kč 600,00 Kč 600,00 Kč
služby správy pohřebiště za m2 130,43 Kč 150,00 Kč 1 304,35 Kč 1 500,00 Kč
služby správy kolumbária za jednotku 147,83 Kč 170,00 Kč 1 478,26 Kč 1 700,00 Kč


II. Pohřební služby- rozptyly

Specifikace službyCena za poskytované služby
Bez DPHVčetně DPH
rozptyl bez obřadu 1 782,61 Kč 2 050,00 Kč
úprava popele 643,48 Kč 740,00 Kč
rozptyl s obřadem 1 886,96 Kč 2 170,00 Kč
rozptyl individuální 2 486,96 Kč 2 860,00 Kč


III. Pohřební služby - práce hrobníka

Specifikace službyCena za poskytované služby
Bez DPHVčetně DPH
Výkop hrobu k pohřbu vč. dekorace, záhozu hrobu, úpravy zeminy a ozdobení hrobu věnci a květinami
délka hrobu do 110 cm 2 947,83 Kč 3 390,00 Kč
délka hrobu do 160 cm 5 486,96 Kč 6 310,00 Kč
délka hrobu nad 160 cm 8 617,39 Kč 9 910,00 Kč
Odklízení věnců a květin, opětovné urovnání a doplnění zeminy na hrob
bez rozlišení délky hrobu 591,30 Kč 680,00 Kč
 
Ukládání urny 182,61 Kč 210,00 Kč
 
Další nespecifikované práce (za hod) 321,74 Kč 370,00 Kč


IV. Pohřební služby - ostatní

Specifikace službyCena za poskytované služby
Bez DPHVčetně DPH
Prozatímní úschovna urny
za každý započatý měsíc do doby 6 měsíců 34,78 Kč 40,00 Kč
za každý další započatý měsíc po uplynutí doby 6 měsíců 69,57 Kč 80,00 Kč
     
Prohlídka veřejného pohřebiště v doprovodu správce hřbitova
za každou započatou 1/4 hodinu 69,57 Kč 80,00 Kč