Seznam hřbitovů

Kromě hřbitova přiléhajícího k libereckému krematoriu má Liberec ještě dalších 7 hřbitovů. Zde najdete jejich přehled a krátkou historii.

Seznam hřbitovů Liberec

Ruprechtice

Bývalá samostatná obec Ruprechtice si svůj hřbitov založila roku 1900 na kopci na okraji tehdejší zástavby; do té doby byli zdejší zesnulí pohřbíváni zejména na libereckém ústředním hřbitově v Ruprechtické ulici. V bezprostředním sousedství bylo cvičiště liberecké vojenské posádky, což patrně později vedlo k tomu, že k civilní části hřbitova byla přičleněna část vojenská, kde se nacházejí památníky padlých a zemřelých v obou světových válkách.


Ostašov

Hřbitov v Ostašově se nachází při silnici vedoucí ke Karlovu a je výjimečný svou polohou na okraji luk, z nichž je mimořádně pěkný výhled na údolí Nisy a Jizerské hory. Obec Ostašov jej zřídila poměrně záhy – již roku 1871. Většina náhrobků na tomto hřbitově nicméně pochází ze druhé poloviny 20. století.


Horní Růžodol

Hřbitov byl samostatnou obcí Horní Růžodol zřízen roku 1894 vysoko na skalnatém kopci nad Rochlickou ulicí (dnešní ulice Dr. Milady Horákové).  Z nejstaršího období se zde zachovala celá řada honosných hrobek německých obyvatel. V časech Československé republiky byl Horní Růžodol částí současného Liberce s největším počtem českých obyvatel. Najdeme zde proto mnoho náhrobků českých státních zaměstnanců vč. náhrobku proslulého českého starosty Votočka.


Vesec

Obec Vesec si svůj hřbitov rozhodla zřídit na nezastavěném okraji svého katastru, až na hranici se sousední obcí Dlouhý Most. Byl otevřen roku 1913 v lukách na severním úpatí kopce Špičáku, tvořícího dnes dominantu rekreačního areálu, v němž proběhlo v roce 2009 mistrovství světa v klasickém lyžování. Navzdory blízkosti zástavby si vesecký hřbitov s cihlovou zdí, stromořadím a romantickým domkem správce dodnes uchoval mnoho z poklidné venkovské atmosféry.


Machnín

Machnínský hřbitov charakteristický výraznou zdí z červených cihel byl zřízen zdejší obcí roku 1885 na okraji tehdejší zástavby, v pozdějších letech byl ze všech stran obklopen novými objekty. V roce 1930 byl v ulici u hřbitova postaven i nový kostel Božského Srdce Páně. Na hřbitově se nachází řada honosných náhrobků zámožných rodů v Machnína a nejbližšího okolí. Před vchodem je netradičně pojatý památník padlých v 1. světové válce v podobě žulového obelisku.


Radčice

Hřbitov na pozemcích Simonova statku č. 16 byl zřízen na počátku 20. století. Tehdy sloužil nejen pochovávání zesnulých z Radčic, ale také ze sousední Krásné Studánky. V těsném sousedství hřbitova sice v časech první republiky vznikla podle ulice U Hřbitova souvislá zástavba domků, vesnický charakter tohoto místa však zůstal dodnes zachován zejména díky vysokým stromům v okolí. Náhrobky na hřbitově pocházejí zejména z novějšího období, z dob vzniku je mohutná ústřední kříž s postavou Krista.


Rudolfov

Nejromantičtější z libereckých hřbitovů, založený roku 1900, se nachází na úpatí Žulového vrchu, ve stráni nad zástavbou staré horské vsi. Horský hřbitůvek nacházející se na samém okraji jizerskohorských lesů je dnes místem posledního odpočinku řady známých milovníků hor a sportovců. Před vchodem na hřbitov je žulový pomník padlých v 1. světové válce oklopený charakteristickými rododendrony.