Ošetření stromů na hřbitově ve Vesci

Na hřbitově ve Vesci proběhlo výškové ošetření celkem 49 lip srdčitých a lip velkolistých, které lemují pěšiny hřbitova. 

Většina stromů je z původní výsadby, stáří 70 – 90 let, část je z mladší průběžné dosadby. Důvodem řešení situace jsou náhradní koruny, vzrostlé po redukci celého stromořadí, ke které došlo cca před 30-50 lety. Nové, sekundární, vícečetné kosterní větvě korun většiny stromů vyrůstaly z úžlabí dutinami a deformacemi nebyly stabilní pro bezpečný provoz areálu hřbitova.

Proto byla podle vypracovaného posudku provedena výšková úprava korun. Zároveň došlo k  zajištění korun dynamickou vazbou.