Nová výsadba na vojenském hřbitově v Ruprechticích

Vojenský hřbitov v Ruprechticích má novou tvář.
Na konci roku 2020 proběhlo kácení dřevin na vojenském hřbitově v Ruprechticích, které rostly v těsné blízkosti obvodových zdí a narušovaly tak svými kořeny statiku, ohrožovaly svými větvemi památníky a návštěvníky hřbitova. Odbor životního prostředí uložil jako kompenzaci za pokácené dřeviny povinnost náhradní výsadby do konce listopadu 2021. Odbor správy veřejného majetku svou povinnost splnil již v průběhu měsíce března 2021 a tento týden byla dokončena náhradní výsadba zeleně.

Jako náhradní výsadba byly zvoleny v souladu s doporučením odboru životního prostředí listnaté stromy a jehličnaté keře. Odbor správy veřejného majetku v celkovém součtu vysázel 5ks lip, 2ks bříz, 5ks borovic a 45ks thújí. Díky obnově zeleně tak vojenský hřbitov v Ruprechticích získal novou tvář.

Stav před revitalizací:

20190423084955
20190423085000
20190423090222
20190423091336

Stav po dokončení náhradních výsadeb:

20210325083333
20210325083448
20210325083542
20210325084158