Vyzvedávání doposud nevyzvednutých uren

Po převzetí pohřební služby městem Liberec k 1. 7. 2018 bude i nadále možné si v kontaktní kanceláři v Libereckém krematoriu vyzvednout urny, které nebyly dosavadním nájemcem krematoria doposud předány pozůstalým. Statutární město Liberec vydá tyto urny na jejich žádost pozůstalým, případně po uplynutí lhůty jednoho roku uloží nevyzvednuté urny do společného hrobu. Dosavadní nájemce společnost LIKREM se zavázal, že do 30. 6. 2018 vyzve všechny pozůstalé, kteří si k tomuto datu urny nevyzvedli, aby tak učinili.