Pohřebnictví v Liberci od pololetí 2018

Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce. Pohřby  bude možné zajišťovat městem Liberec neprodleně po převzetí budovy krematoria od dosavadního nájemce. Od poloviny tohoto roku tak zahájíme novou etapu pohřebnictví v Liberci.